Yourebike Logo
Yourebike Logo

Garantie Voorwaarden

Garantieperiode 
Wij bieden een kwaliteitsgarantie van 12 maanden, beginnend vanaf de dag van levering aan de eindgebruiker. 

Gedekte Onderdelen 
Tijdens de garantieperiode dekken we de volgende onderdelen tegen productdefecten bij normaal gebruik: 

  • Motor 
  • Adapter 
  • Batterij (met uitzondering van de batterijlevensduur) 
  • Moederbord 

 
Uitgesloten Onderdelen 
De volgende gevallen zijn uitgesloten van garantiedekking: 

  • Ongeoorloofd openen van de behuizing van het product. 
  • Fysieke beschadiging van de connector. 
  • Krassen op het uiterlijk van het product die ontstaan nadat het de fabriek heeft verlaten. 
  • Beschadigde of gebroken draden. 
  • Storingen of schade veroorzaakt door overmacht (zoals brand, aardbevingen, etc.) of natuurrampen (zoals blikseminslag, etc.). 
  • Schade die optreedt buiten de garantieperiode.


Garantie Dekking
 
Onze garantie dekt alleen defecten die worden veroorzaakt door productiefouten tijdens normaal gebruik. Schade als gevolg van verkeerd gebruik of aanpassingen aan de fatbike, zoals het opvoeren van de fiets, valt niet onder de garantie. De garantie komt te vervallen zodra de fatbike wordt opgevoerd.

Hoe Garantie Aan te Vragen 
Indien u een garantieaanspraak wilt maken, neem dan contact op met onze klantenservice, via info@yourebike.nl 
We zullen u begeleiden bij het proces en zorgen voor een snelle en efficiënte afhandeling. 

Uitzonderingen en Beperkingen 
Houd er rekening mee dat deze garantievoorwaarden van toepassing zijn op onze producten gekocht via onze officiële verkoopkanalen. De garantie is niet overdraagbaar aan derden. 

Contact 
Heeft u vragen over onze garantievoorwaarden of wilt u meer weten over ons garantiebeleid, neem dan contact op met onze klantenservice. We staan klaar om u te helpen. 

Contact

Bekijk over ons voor meer info.
Als u nog verdere vragen heeft, dan kunt u ons altijd bellen, mailen of het contactformulier invullen.